Świat we właściwych ramach!!!

MERAM Sp. z o. o. - Polityka Prywatności

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do Firmy MERAM możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
W przypadku zakupu przez Allegro Twoje dane osobowe otrzymujemy od serwisu transakcyjnego Allegro i wpisywane są do bazy danych naszych klientów.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez MERAM wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Niezapowiedziane Wiadomości

Firma MERAM zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości MERAM rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów MERAM.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych posiadanych przez MERAM.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do firmy MERAM przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. MERAM nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Firma MERAM Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta firmy MERAM obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.meram.com.pl/ogolne/politykap.html
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: MERAM nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.


Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez firmę MERAM.